Vanligt att pulsoximetern används felaktigt

Att använda en pulsoximeter för att mäta syresättningen hos en patient kan te sig enkelt. Men då och då blir det fel. Det visar inte minst de tillbudsrapporter som hamnar på Läkemedelsverkets bord.

? Vi utreder årligen ett flertal olyckstillbud som visar sig bero på att pulsoximetern inte har använts på rätt sätt. Därför uppmanar vi personalen att noga läsa tillverkarnas bruksanvisningar, säger Karin Tynelius, utredare vid Läkemedelsverkets medicintekniska enhet.

Hon råder användare att kontrollera:

– Var sitter sensorerna? Placeringen kan variera för olika typer av pulsoximetrar.
– Sitter sensorerna fast ordentligt? Gamla och trasiga sensorer kan ge mätfel.
– Har jag valt rätt sensor? Olika typer är lämpliga för olika patienter. Bland annat spelar vikten in, inte minst på en neonatalavdelning.
– Har patienten någon annan sjukdom? Vissa sjukdomstillstånd kan orsaka felaktiga mätresultat, exempelvis kolmonoxidförgiftning eller sjukdomar med ett stort antal omogna vita blodkroppar i blodbanan (till exempel akut myeloisk leukemi).
– Finns annat ljus som kan störa sensorn? Om exempelvis lysrör finns i närheten kan det leda till falska värden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida