Vanligt förkylningsvirus kan ha stoppat influensan

En ny studie från Smittskyddsinstitutet pekar på att den nya influensan tillfälligt hejdats och konkurrerats ut av vanligt förkylningsvirus i kombination med det varma vädret.

9 oktober 2009

Det är bara en hypotes och den bygger på prover som har samlats in under en mycket kort tid förklarar statsepidemiolog Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet, SMI.

– Det är kända fakta och allt vi har gjort är att lägga ihop ett, ett och ett och fått tre.

Studien publicerades på torsdagskvällen på Eurosurveillence (se länk till höger) och enligt Annika Linde är det förmodligen den första studien i sitt slag i världen.

Konkurrens i luftvägarna

Flera av de prover som under sensommaren och början av hösten skickades in till landets laboratorier med frågeställningen den nya influensan A (H1N1) visade sig vid SMI:s rundringning till labben inte alls vara influensa utan rhinovirus, alltså vanlig förkylning.

– På den person som har smittats med rhinovirus är cellerna i de övre luftvägarna upptagna med det viruset och kan därför inte smittas med influensavirus, säger Annika Linde.

Hon betonar dock att skyddet är relativt och bara varar under några veckor. Att medvetet ådra sig en förkylning för att få skydd mot influensan är inte att rekommendera.

Vädret kan avgöra

Amerikanska marsvinsstudier har tidigare visat att den nya influensan sprids bäst när det är torrt och kallt. Rhinoviruset är däremot inte lika känsligt och kan även spridas i varm och fuktig väderlek samt är dessutom bättre anpassat för kontaktsmitta.

 – Det är därför intressant att vi nu har en skolepidemi av den nya influensan i Norrland, naturen verifierar hypotesen, säger Annika Linde.

Rhinovirus finns i dag över hela Europa men epidemin håller på att avta i Sverige och hur vädret ser ut under de kommande veckorna kan därför ha betydelse för om det blir en ”andra fight” mellan de två virustyperna.

Tacka Darwin

Annika Linde understryker att influensaviruset, studien till trots, fortsätter att sprida sig i Sverige och under den senaste veckan har 50 nya fall konstaterats.

Influensatoppens ”försening” innebär dock att fler människor hinner få vaccin innan pandemin slår till på allvar, förklarar Annika Linde.

– Vi får tacka Darwin och det naturliga urvalet att det blev på det sättet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida