Vårdförbundet vädjar till statsministern för de dödsdömda i Libyen

Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund ber statsminister Fredrik Reinfeldt att agera för de bulgariska sjuksköterskor och den palestinska läkare som är fängslade i Libyen.

I ett gemensamt brev ber de båda förbunden statsministern att bidra till att de anklagade får juridisk expertis och rätt att kalla de vittnen de vill till en prövning i högsta domstolen. De sex sitter sedan 1999 fängslade i Judeyda-fängelset anklagade för att ha infekterat 426 barn med hiv-virus på det sjukhus de arbetade i staden Benghazi.

En lång rad västliga medicinska experter har dock visat att barnen infekterades innan de anklagade kom till sjukhuset, och att det funnits stora problem med infektionskontroll åtminstone sedan mitten av 1990-talet. Hittills har 57 av barnen dött och många libyer känner sig, enligt Amnesty international, övertygade om de anklagades skuld.

Dömda till arkebusering

?Hur många fler barn ska behöva dö på libyska sjukhus medan den libyska regeringen ignorerar det grundläggande problemet med bristande hygien??, frågar de båda förbunden.

De undrar också vad som kan göras för att svensk vårdpersonal som vill bidra med sin kompetens i utvecklingsländer och vid oroshärdar ska kunna känna sig säkra.

Redan i maj 2004 dömdes sjuksköterskorna och läkaren till döden genom arkebusering, men den rättegången hade stora brister. De åtalade hade bland annat torterats att erkänna.

Efter protester från människorättsorganisationer och medicinsk expertis upphävde Libyens högsta domstol domarna i december 2004. Domstolen beordrade en ny rättegång i en brottsmålsdomstol. Den rättegången inleddes i maj förra året och ledde till en ny dödsdom strax före jul.

Om högsta domstolen fastställer domarna kan Libyens ledare Muammar Khadaffi benåda de dödsdömda. Hittills har han dock ställt sig kallsinnig.

Resolution i EU-parlamentet

I torsdags antog Europaparlamentet en resolution som fördömer den nya dödsdomen. Kommissionen och rådet uppmanas i den att verka för ett snabbt frivgivande, fortsätta hjälpa Libyens myndigheter att bekämpa hiv-smittans utbredning, stödja arbetet med att lindra de smittade barnens och deras föräldrars lidande, och bidra till att de fängslade snarast friges.

De libyska myndigheterna och överste Khadaffi uppmanas att öppna för en snabb och humanitär lösning. Kommissionen och rådet uppmanas också att överväga gemenskapens politiska engagemang i Libyen om affären inte får en positiv lösning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida