Waran kan interagera med hostmedicin

En ny misstänkt interaktion?med det blodförtunnande läkemedlet warfarin kan ha hittats. Det är Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum i Linköping som under året har fått in två rapporter av drastiskt ökade PK(INR)-värden efter samtidig behandling med host-medicinen Cocillana-Etyfin.?

Det ena fallet handlar om en 84-årig kvinna vars PK(INR)-värde sköt i höjden från 2,9 till 8,7 tre dagar efter att hon började ta Cocillana-Etyfin.?Det andra fallet är en äldre man som mätte upp ett PK(INR)-värde på 9,6 en tid efter att han börjat med Cocillana-Etyfin. Ingen av patienterna drabbades av någon blödning.?

Källa: Läkartidningen 2009;106:2968-2969.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida