”Akutgarantin ett slag i luften”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund kritiserar i dag regeringens satsning på en akutvårdsgaranti för att minska väntetiderna. Hon gör utspelet i en gemensam debattartikel med företrädare för Centerpartiet.

28 januari 2011

”Vi säger nej till Hägglunds akutgaranti”. Det skriver Anna-Karin Eklund i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med två centerpartister från socialutskottet, Kenneth Johansson och Anders W Jonsson.

Trots att de företräder ett regeringsparti är de, precis som Vårdförbundet, kritiska till socialminister Göran Hägglunds (KD) förslag att införa en akutvårdsgaranti som skulle innebära att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på akuten.

”Snabba politiska lösningar som utfärdande av en akutvårdsgaranti blir tyvärr inte annat än ett slag i luften” sägs det i debattartikeln. De tre pekar i stället ut andra viktiga satsningar för att korta väntetiderna på akuten:

• Brister i den kommunala äldreomsorgen måste åtgärdas så att patienter inte skickas i skytteltrafik till akuten.
• Effektivare sätt arbeta, som till exempel snabbspår inom ambulanssjukvården, behöver lyftas fram och användas på fler håll.
• Satsning på öppna jämförelser och kvalitetsregister.

”Statens viktigaste bidrag till att förbättra omhändertagandet vid landets akutmottagningar är att stödja det lokala arbetet. Ett utbyggt kvalitetsregister dit alla 74 akutmottagningar rapporterar och där väntetider är en av många parametrar skulle betyda mycket mer för akutsjukvården än att staten fattar beslut om en akutvårdsgaranti,” sägs det i debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida