Debatt. ”Vårdplatsmiljard kan sätta stopp för överbeläggningar”

För att möjliggöra en patientsäkrare och arbetsmiljövänligare vård bör en vårdplatsmiljard införas, ett ekonomiskt incitament som liknar kömiljarden. Det skriver en överläkare vid Skånes universitetssjukhus i en debattartikel.

I en artikel på SVD:s debattsida brännpunkt argumenterar Mikael Eriksson, överläkare i cancersjukvård vid Skånes Universitetssjukhus, för införandet av en vårdplatsmiljard.

Vårdplatsbrist= personalbrist

Enligt Eriksson beror den svenska sjukvårdens kris på bristen på vårdplatser, vilket egentligen innebär brist på personal. Platsbristen leder till kaos på sjukhusens akutmottagningar som inte kan placera patienterna, vilket i sin skapar bristande patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem.

För att få tillstånd en förändring krävs ekonomiska morötter, anser Mikael Eriksson. Därför vill han införa ett ekonomiskt incitament för vårdplatser, ett system som ska påminna om den omtalade kömiljarden.

Max antal dagar med överbeläggningar

Enligt Mikael Eriksson bör systemet vara utformat så att landstingen ges en maxandel av årets dagar då sjukhusens avdelningar får ha överbeläggningar. Överskrids detta betalas inga pengar ut. För att förhindra att nya sängar inhandlas utan att de också bemannas, måste landstingen först definiera vilken bemanning som krävs per vårdplats.

Om inte finansiering kan hittas för vårdplatsmiljarden kan denna bakas ihop med kömiljarden, så att ingenting utbetalas av den sistnämnda om landstinget inte också uppfyller kravet på nyckeltalet för vårdplatser, skriver Mikael Eriksson

Undanträngning

I artikeln riktar också Mikael Eriksson viss kritik mot kömiljardens undanträngningseffekter, det vill säga att svårt sjuka patienter trängs undan i jakten på kortade köer. Ett exempel på detta menar Eriksson är Region Skåne som gärna berömmer sig själva för att man lyckats korta köerna, samtidigt som man drabbats av upprepande vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket för överbeläggningar och dålig arbetsmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida