Felaktig bild av KD:s abortpolitik

Partiet driver inte frågan om samvetsfrihet.

7 oktober 2015

I Vårdfokus nr 9 intervjuas författaren Jenny Åkervall om sin nya roman ”På sitt samvete” som handlar om abortmotstånd. Intervjun glider dock snabbt in på Kristdemokraterna och här sprids flera felaktigheter. I artikeln påstås att Ebba Busch Thor som ny partiledare började att driva frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal. Det stämmer verkligen inte. Ebba Busch Thor svarade på en rak fråga från media. Frågan om samvetsfrihet handlar om att tillgodose enskilda personers önskemål om att inte tvingas utföra arbetsuppgifter som strider mot deras samvete. Vi anser att detta kan uppnås genom en överenskommelse på arbetsplatsen, men vi driver inte någon förändring av lagstiftningen. Det är sjukvårdens ansvar att alltid säkerställa en god och likvärdig vård och ett gott bemötande.?

I artikeln påstås också att vi använder samvetsfriheten för att komma åt abortlagstiftningen. Det finns ingen som helst grund för det påståendet. Kristdemokraterna står sedan flera decennier tillbaka bakom den svenska abortlagstiftningen. Vi har sagt det förut men gör det gärna igen. Vi står bakom rätten för varje kvinna att själv bestämma om en abort.

??Vår ambition har varit och kommer fortsatt att vara att före­bygga aborter. Främst genom att minska antalet oönskade graviditeter. Att antyda att vi använt oss av skrämselpropaganda är oärligt. Vi arbetar för att praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter inte ska vara hinder för en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa. Under vår tid i regeringen införde vi en ungdomsmottagning på nätet, umo.se, och antalet tonårs­aborter minskade.

?Emma Henriksson?
Kristdemokraterna, ordförande i socialutskottet?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida