Hjälpande hand – och hund

Hjälpande hand – och hund
Arkivbild: Colourbox

"Ett nationellt centrum för sällskapsdjur i vården bör inrättas snarast."

3 januari 2012

De flesta vårdhundar finns i dag inom äldrevård och rehabilitering. Stunder med hund ges som en planerad insats utifrån behoven hos varje individ. Inom demensvården har hunden visat sig ha en både lugnande och stimulerande effekt. För barn och vuxna med förvärvad hjärnskada inspirerar hunden till nödvändig träning.

Lekfullheten som finns i kontakten mellan människa och hund är en stark kraft till upplevelse av välbefinnande. En hjälpande hand kompletteras med en hjälpande hund. Hunden når ofta fram med en innerlighet dit vi människor inte når.

Att även Astma- och ­allergiförbundet stödjer denna modell beror på att hundens medverkan införs med respekt för personer med pälsdjurs­allergi. Det innebär bland annat att man centralt inom en kommun beslutar vilka enheter som ska erbjuda hundkontakt — och på vilka enheter pälsdjur aldrig får vistas. Hänsyn till personer med pälsdjursallergi måste prioriteras. En människa ska aldrig behöva flytta från ett boende eller en vårdinrättning på grund av att vårdhundar introduceras där.

Sverige ligger nu i framkant på ett område som växer kraftigt över hela världen. Forskning om hundens plats inom vården pågår även på svenska universitet och högskolor. En fortsatt samverkan mellan forskare och praktiker kan ge Sverige en ledande position vad gäller djur i vården.

Utveckling av metoden har skett genom att Arvsfonden gett finansiellt stöd till projekt Hund i vården. Därigenom blev det möjligt att ta vara på den erfarenhet och forskning om sällskapsdjurens positiva hälsoeffekter som sedan decennier finns i många andra länder. Men när nu projektet snart är slut finns det ett oroväckande hinder för den fortsatta utvecklingen: det saknas finansiering för en samlande och drivande kraft.

Mot bakgrund av vad vi lärt och sett under de fyra år som projekt Hund i vården pågått vill vi understryka behovet av att det snarast skapas ett nationellt centrum för sällskapsdjur i vården!

— Krister Westerlund, ordförande Alzheimerföreningen?
— Ingalill Bjöörn,?ordf Astma- och allergiförbundet?
— Stina-Clara Hjulström,?ordf Demensförbundet?
— Meta Wiborgh,ordf Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
— Sven Andréason, ordf STROKE-Riksförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida