Inga konkreta svar till medlemmarna vid Vårdtågets politikerdebatt i Örebro

Många medlemmar ville ställa frågor till politikerna när Vårdtåget arrangerade debatt i Örebro. Men varken de eller Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund fick några egentliga svar eller löften.

Cecilia Stoor från Västmanland ville veta var politikerna ansåg att gränsen går för lägsta bemanning.
– Patientmöten tar en viss tid, nu ska vi städa och göra alltmer annat på allt mindre tid och dessutom utveckla oss, sa hon.

Örebrolandstingets Lisa Dahlpil (S) menade att möjligheterna ligger i förändrade arbetsmetoder medan Fredrik Larsson (M) från landstinget Värmland trodde på tillväxt och vilja att betala mer för den vård man vill ha. Juha Rundgren (V) från landstinget Västmanland ansåg att gränsen för lägsta bemanning nog redan är här.

Oanvänd kunskap är resursslöseri

– Jag tror det är jätteviktigt att man får göra det man är utbildad för och använda hela sin kompetens, sa Elisabeth Kihlström (KD) i Värmland.

Hon tyckte också att alla borde arbeta på en förändring av regeln att rätten att skriva ut recept är knuten till tjänst och inte kunskap. Det sa hon som svar till en skolsköterska. Skolsköterskan hade påpekat resursslöseriet i att hon inte får skriva recept på allergiläkemedel och annat till sina elever trots att hon har kunskaperna.

Harriet Linqvist från Västmanland ville se politikerna över hela landet genomföra schemaläggning för läkarna och Ingrid Edman instämde. Hon hävdade att när Lean sveper över landet har det visat sig att läkarna är proppen i systemet.

– Det är en tuff fråga ni måste ta tag i, ansåg hon.

Dåliga chefer kostar för mycket

Lisa Dahlpil (S) hävdade att hon och hennes kolleger vill att läkarnas tidböcker ska vara öppna, men hierarkierna är ett krux. Juha Rundgren (V) sa att hierarkierna måste brytas.

– Men hur använder ni ersättningssystemen för att säkerställa att sjuksköterskor får använda sin kunskap och hur mäter ni det, frågade Anna-Karin Eklund och hävdade i nästa andetag att de la över ansvaret på vårdgivarna. 

Lotta Olsson (M), Örebro kommun svarade att man inte har råd med dåliga chefer. Med rätt mätning upptäcker man det och där måste politikerna bli bättre på strikta uppföljningar.

Fredrik Larsson (M) ansåg också att politikerna måste bli bättre på att mäta rätt saker, medan Elisabeth Kihlström (KD) tycker att ledarskap är oerhört viktigt, och att politikerna måste se till att ledarna tar ansvar för att använda den kunskap de anställda har.

En medhållande diskussion 

Pernilla Bjering Dahlén från Vårdförbundets Örebrostyrelse undrade vem som ska mäta, politikerna vet inte vad Vårdförbundets medlemmar gör.

–  Det är sant att vi inte vet. Rätt kompetens på rätt plats är tjänstemännens ansvar som vi följer upp med patientenkäter och annat varje år, svarade Lisa Dahlpil (S).

Anna-Karin Eklund som aldrig fick några egentliga svar på sina frågor om hur man säkerställer medborgarnas behov av säker vård i mångfald avslutade debatten med att konstaterar att diskussionen hade varit väldigt medhållande.
 –  Men vi har inte hört mycket om ert ansvar.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida