Ingen garanti för rimliga arbetsvillkor

Ingen garanti för rimliga arbetsvillkor
Hur kan Vårdförbundet anse att profilprodukter från Kina är tillverkade under rimliga arbetsvillkor?

 "Grundkravet för rimliga arbetsvillkor i Kina borde vara oberoende fackföreningar."

8 februari 2012

Jag satt och läste i Vårdfokus decembernummer när ögonen föll på notisen om Kina på sidan 15, där det berättas om kontrollen av arbetsvillkoren för de som producerar Vårdförbundets profilprodukter i Kina. Jag blev ganska förundrad så jag vill bara fråga hur ni tänker.

Oberoende fackföreningar är inte tillåtna i Kina. Det finns bara en tillåten arbetstagar­organisation, ACFTU, och den är kontrollerad av staten. Kina har inte ratificerat ILO-konventionerna 87 och 98 (om organisationsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar) och ACFTU har heller hittills inte offentligt krävt att man ska göra det.

I notisen står att en representant för Vårdförbundet har varit i Kina och kontrollerat att produktionen av förbundets profilprodukter sker under rimliga arbetsvillkor.

Jag inser att det är svårt att kontrollera men tycker att ett grundkrav borde vara att oberoende fackföreningar är tillåtna. Finns det inte oberoende fackföreningar är det inte rimliga arbetsvillkor!

Det står också att alla producenter av profilprodukter ska fylla i en blankett där de garanterar att det finns kollektivavtal med mera — slutet med vilken fackförening då? undrar man.

Sedan står det att de ska skriva under på att de respekterar ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, men vad betyder det? Något lokalt fack kan ju inte garantera exempelvis organisationsfrihet, det måste staten göra. ILO-konventionerna är ju också internationellt överenskomna konventioner som staten ska ratificera och se till att leva upp till.

Det facket kan göra, om staten kränker fackliga rättigheter, är att kräva att de ska respekteras — men inte ens det gör ACFTU.

Läs gärna mer om kränkningar av fackliga rättigheter i Kina på det globala facket IFS hemsida: http://survey.ituc-csi.org/China.html och om ILO:s kärnkonventioner på TCO:s hemsida: www.tco.se/Templates/Page2____2316.aspx ?

— Helena Johanson


Svar: Vår kontroll — ett litet bidrag till en lång process

Vårdförbundet har ett uppdrag från medlemmar och förtroendevalda att tillhandahålla profilprodukter av olika slag – till exempel ryggsäckar, t-tröjor, plåster, pennor med mera. En del används för marknadsföring, annat finns till försäljning.

Steg för steg försöker vi att möta de krav som medlemmar och omvärld med rätta kan ställa på de produkter vi tillhandahåller. Det gäller sådant som miljöpåverkan, rättvis handel, arbetsmiljö och villkor. Tyvärr tillverkas varor av de slag som nämns ovan i dag till övervägande del i länder med brister på alla dessa områden.

Vi tror inte att vår medarbetares besök hos några kinesiska leverantörer förändrar världen. Men vi tror att vi genom att direkt på plats studera arbetsmiljön och lyfta frågorna om arbetsvillkor ger ett bidrag – om än litet – till en process som också innehåller de krav som beskrivs i insändaren och som Vårdförbundet arbetar för genom TCO och i många internationella sammanhang. Vi kommer, både i det stora och i det lilla, att fortsätta påverka utvecklingen mot mer rättvisa villkor.

— Alf Lindberg, kommunikationschef, Vårdförbundet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida