Narkotikadebatt

Forskare hävdar att ökning av narkotikadöd tonas ner

Antalet dödsfall på grund av narkotika har ökat i Sverige — men det mörkar Socialstyrelsen, hävdar tre debattörer. Inte alls, replikerar Socialstyrelsen.

Efter tio års stigande statistik av narkotikarelaterad död, visade dödsorsaksregistret 2014 en ökning med 30 procent till 765 fall. Regeringen gav då Socialstyrelsen i uppdrag att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom ökningen samt att se över statistiken över narkotikadödsfall.

Ändrade analysmetoder

Socialstyrelsen skyller ökningen i huvudsak på ändrade analysmetoder, enligt de tre debattörerna Anna Fugelstad, psykolog, Karolinska institutet; Lars Age Johansson, specialist i dödsorsaksklassifiering vid Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjensten, Oslo, samt Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet.

Detta ”är mycket anmärkningsvärt”, skriver de i en debattartikel i DN. De framför en rad argument som stöd för sina tvivel på Socialstyrelsens slutsatser i rapporten som presenterades sista februari.

”Har fördubblats”

De menar bland annat att antalet narkotikadödsfall sedan 2006 har fördubblats både enligt dödsorsaksregistret och Toxreg, ett register baserat på rättskemiska analyser. Hade ökningen kunnat förklaras av metodförändringar, skulle det ha märkts i ett antal andra dataserier, vilket inte är fallet, menar de. Att Rättsmedicinalverket skulle ha missat tidigare förgiftningsfall relaterade till opioider, vilket förutsätts av Socialstyrelsens resonemang, är föga troligt, enligt debattörerna.

Man får intrycket av att Socialstyrelsen ”… vill tona ned möjligheten att vi står för ett allvarligt hälsoproblem som till viss del påminner om den opioidepidemi vi nu ser i USA”, skriver debattörerna, och oroar sig också för myndighetens vilja att förändra narkotikastatistiken så att dödsfallen blir svårare att jämföra bakåt i tiden.

Socialstyrelsen står fast

I en replik på inlägget, svarar Socialstyrelsen att avsikten tvärtom är att öka kunskapen om narkotikarelaterade dödsfall och förbättra möjligheterna att följa utvecklingen.

Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, och Mona Heurgren, chef för avdelning för statistik och jämförelser, står fast vid att ökningen av dödsfall från 2006 förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska analyser, av hur dödsorsaksintyg registreras och kodas och av förändringar bland läkemedel.

Självmord bakom ökningen

Det som visat sig är att en stor del av ökningen beror på självmord med substanser som tramadol, oxikodon och morfin, enligt skribenterna. En del utförda av missbrukare men även av icke missbrukare. Fallen är vanligare bland kvinnor. Ofta med psykisk ohälsa som bakgrund. Vanligast sker dödsfallen i 50-årsåldern.

En mindre, men ökande, del av dödsfallen sker med nya psykoaktiva substanser som säljs och marknadsförs på internet. Att införa en mer detaljerad registrering av eskilda substanser i dödsorsaksregistret kommer att göra det tydligare vilka substanser som faktiskt lett till döden och öka möjligheten att följa upp läkemedel och psykoaktiva substanser bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida