Männen behövs— även i barnhälsovården

Som praktiserande man på barnavårdscentralen ser jag att vi män måste börja ta ansvar.

3 april 2013

Bvc-världen är onekligen en kvinnodominerad värld. De manliga bvc-sjuksköterskorna verkar inte finnas över huvud taget och de flesta föräldrar som kommer är mammor. Varför är det så?

När det gäller de manliga bvc-sjuksköterskorna så handlar även detta om struktur och föreställningar kring kön. För de manliga sjuksköterskorna hittar vi oftast inom de teknikintensiva specialiteterna såsom akut, narkos och intensivvård. Varför ses det inte som lika viktigt att arbeta förebyggande med barn och föräldrar som att häva ett hjärtstillestånd på en akutmottagning?

Det som fick mig att tänka till var när jag träffade en familj som hade fått sitt andra barn för 14 dagar sedan. Pappan hade lite funderingar kring att ta ut föräldraledighet, men då han arbetade i en bransch där det var väldigt få män som tar ut föräldraledighet så var han osäker på vilken rätt han hade. Jag pratade med honom om att han har en laglig rätt att vara föräldraledig och min handledare berättade för mig efteråt att pappan verkade lyssna på mig mycket utifrån att jag var man.

Vi som män kan inte lämna över det här till kvinnorna längre. Vi måste ta ansvar för detta. Alla vi som tror på att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter måste ta vårt ansvar. För egen del kommer jag göra mitt yttersta för att bli en pionjär inom bvc-världen.

Albin Ydrefelt??

(Inlägget har tidigare publicerats på vardfokusbloggen.se.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida