psykiatri

”Samla kunskap om självmord systematiskt”

Med ett systematiskt arbete går det att minska antalet självmord på samma sätt som man lyckats minska antalet trafikdöda, hävdar en grupp forskare och experter i en debattartikel.

14 januari 2016

Antalet suicid har legat konstant kring 1 500 per år under 2000-talet. För att få ner antalet krävs ett mer systematiskt arbete, skriver tretton professorer och läkare på DN debatt i dag.

I dag finns en obligatorisk anmälningsplikt enligt lex Maria av alla suicid som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt. Men debattörerna vill att samtliga självmord som kommer till vårdens eller socialtjänstens kännedom ska frikopplas från lex Maria och anmälas till en nationell aktör som får ansvar för inrapporteringen och kunskapsspridning.

Ett systematiskt insamlande av fakta vore viktigt för att skapa överblick, samla kunskap och erfarenhet att använda för att förbättra vården av sucidnära individer, anser debattörerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida