Socialstyrelsen kräver omedelbar förbättring av psykvården

Socialstyrelsen kräver omedelbar förbättring av psykvården
Trots att var tredje kvinna och var fjärde man drabbas av depression någon gång i livet kan var femte vårdcentral inte erbjuda kognitiv beteendeterapi, skriver Socialstyrelsens debattörer i Dagens nyheter i dag. Arkivbild: Istockphotot

Varken primärvården eller socialtjänsten tar sitt ansvar för personer med psykisk ohälsa visar en utvärdering från Socialstyrelsen. Nu förväntar myndigheten sig kraftfulla åtgärder omedelbart, skriver generaldirektör Lars-Erik Holm och utredare Tord Forsner i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Regeringen har de senaste åren satsat 3,7 miljarder för att minska den psykiska ohälsan och förra året utökades satsningen med 870 miljoner kronor om året i fyra år.

Trots att Socialstyrelsen kom med riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom redan 2009 har de ännu inte omsatts i någon högre utsträckning i primärvården. Bara tre av tio vårdcentraler har fört in rekommendationerna i lokala vårdprogram och bara en av tio har ökat den psykologiska behandlingen och den psykiatriska kompetensen.

Misstänker för tidig utskrivning

”Resultaten är anmärkningsvärda mot bakgrund av att depression drabbar var tredje kvinna och var fjärde man vid någon tidpunkt i livet”, skriver de två debattörerna.

Att så många som var tredje patient som vårdas för depression i slutenvården återkommer inom sex månader tolkar de som tecken på att patienterna skrivs ut för tidigt. De uppmanar därför landsting med hög andel återinskrivningar att göra noggranna analyser.

Färre än 20 procent av landstingen behandlar patienter med bipolär sjukdom i enlighet med de nationella riktlinjerna.

”Många landsting bör öka förskrivningen av stämningsstabiliserande läkemedel till personer med bipolär sjukdom för att förhindra återinsjuknande och självmord”, skriver Lars-Erik Holm och Tord Forsner.

Eftersom var fjärde kommun inte har några överenskommelser med sitt landsting om samarbete kring medicinska och sociala insatser påminner de också om att det är en lagstadgad skyldighet sedan 2010.

Riskerar att dö 20 år i förtid

Primärvården ansvarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling. Ändå genomför sex av tio vårdcentraler ingen kroppsundersökning eller provtagning på personer som söker hjälp för depression och ångestsyndrom.

Sju av tio primärvårdschefer lägger ansvaret för att förebygga diabetes och hjärt- kärlsjukdomar hos patienter med psykisk sjukdom på den specialiserade psykiatrin.

”Kroppsliga sjukdomar som behandlas framgångsrikt i den övriga befolkningen kan om de drabbar en kvinna eller man med en allvarlig psykisk störning leda till att hon dör 15 år i förtid, medan hans liv kan förkortas 20 år”, skriver debattörerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida