Städa eller inte?

Vårdfokus webbnyhet att operationssjuksköterskorna i Sundsvall fick delta i storstädningen på kliniken har fått reaktioner:

5 oktober 2011

Sök nytt jobb
Det säger rätt mycket om hur arbetsgivare och ansvariga ser på kompetens. Så länge vi har samma syn på vår egen yrkesgrupp kommer det att fortsätta. Vad skulle en läkare ha sagt om någon bad honom/henne att städa? Hade någon ens fått för sig att fråga? Jag tycker det är bra att man reagerar på de här systemfelen, men det måste göras oftare och tydligare. Vad står det i arbetsbeskrivningen? Om det inte står ”städning” ska man inte städa, oavsett vad chefen säger. Står det ”städning” så är det dags att söka nytt jobb!
— Peter?

Slipper städa i privat tjänst
Ville man inte städa hos oss fick man ta ut semester, komp eller stanna hemma utan lön. Jag vill varken bli tvingad till det ena eller andra. Salar står tomma på grund av bristen på operationssjuksköterskor. Köerna ökar och det jag ska lägga ner energi på är städning och schemaläggning! Jag slutade på landstinget och arbetar nu enbart med det jag är utbildad för. Full fart på operationsverksamheten och städning och schemaläggning sköts av rätt yrkeskategori. Sen undras det varför den privata vården är effektivare! ?
— Lisa?

Alla kan inte städa
Jag har varit både städerska och sjuksköterska och anser att inte alla sjuksköterskor är lämpliga som städerskor, inte heller är alla städerskor lämpade att bli sjuksköterskor. Låt dem som är bra på att städa göra det, för det är svårare att städa än att vara en bra sjuksköterska. Däremot är det mer ansvarsfullt att vara sjuksköterska och det kan vara svårt att förstå för allmänheten.?
— Elisabet Pettersson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida