Stephan Rössner: ”Ingen tar ansvar för fetmaepidemin”

Stephan Rössner: ”Ingen tar ansvar för fetmaepidemin”
Fetmaproblematiken kräver ett multidisciplinärt samarbete. Arkivbild: Colourbox

Primärvården måste ha det framtida ansvaret för att hantera fetmaproblematiken, anser Stephan Rössner.

Att fetma kommer att bli en av vår tids stora epidemier framhålls ideligen men beredskapen att förebygga är närmast obefintlig, skriver fetmaexperten Stephan Rössner, professor emeritus, i Läkartidningen.

Ingenting har hänt

Han konstaterar att ingenting har hänt sedan han i en debattartikeln i samma tidning för snart fem år sedan påpekade att det inte finns något sammanhållet ansvar i Sverige för fetmaepidemin. Även om kunskapen om skilda behandlingar av fetma har ökat, kvarstår frågan om vem som ska sköta behandlingen.

Stephan Rössner har läst en artikel i New England Journal of Medicine i USA där författarna skriver att primärvården i framtiden måste ha ansvaret att hantera fetmaproblematiken. Han anser att detsamma måste gälla i Sverige.

Intresse, tid och kompetens

”Men allmänläkare identifierar inte problemet och har inte intresse, tid och kompetens för att behandla överviktiga och feta”, skriver han och fortsätter :

”Attityden till problemet måste radikalt förändras. Politiker, vårdadministratörer och vårdpersonal har genom åren uppvisat ett ointresse för att ta fetmaproblematiken på allvar, och konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Fetman har fortsatt att öka i nästan alla ålderskategorier, och dess komplikationer är i dag en tung utgiftspost i vården”.

Kräver samarbete

Stephan Rössner påpekar att fetmaproblematiken finns inom snart sagt varje klinisk specialitet och att kraven på multidisciplinärt samarbete är stora och inkluderar läkare, sjuksköterskor, dietister och kuratorer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida