Stockholms politiker anser att sjuksköterskorna är felvärderade

Stockholms politiker anser att sjuksköterskorna är felvärderade
Landstingspolitikerna hade bjudits in av Vårdförbundets Stockholmsavdelning för att svara på frågor om bemanningskrisen inom vården. Från vänster: Lars Joakim Lundquist (M), Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD), Anna Starbrink (FP), Helene Öberg (MP), Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V). Foto: Helena Mirsch

Men olika åsikter bland partierna om hur lönefrågan ska hanteras.

Lönerna och arbetsmiljön blev de riktigt heta frågorna när medlemmarna i Vårdförbundets Stockholmsavdelning grillade landstingspolitikerna i går kväll.

Alla politiska partier utom moderaterna svarade ja på frågan om Vårdförbundets medlemsgrupper är felvärderade. Lars Joakim Lundquist (M) svarade att det inte är politikerna som förhandlar och att han anser att en kraftig lönespridning är det viktigaste.

Politikernas ansvar

Kvällen handlade mycket om just sjuksköterskornas löner och politikerna var överens om att det är en felvärderad yrkeskår.

– Har vi en sjuksköterskebrist är det självklart att något är fel, sade Gustav Hemming (C).

Men däremot var politikerna inte eniga om hur lönefrågan ska hanteras. På den rödgröna sidan menade man att politikerna måste ta ett större ansvar för personalpolitiken över huvud taget.

– Att vi har så många stängda vårdplatser beror på att vi betalar sjuksyrrorna för lite, sade Dag Larsson (S) som för övrigt blev korrigerad för sitt ordval av publiken.

Ingångslön eller större löneutveckling

Ella Bohlin (KD) ville se en ingångslön på 26 000 för sjuksköterskor.

– Situationen är så akut att det krävs politiska initiativ, sade hon.

Anna Starbrink (FP) ansåg i stället att det är viktigare att satsa på en bra löneutveckling och lyfte fram den extra satsning på specialistsjuksköterskornas löner som gjorts och som hon gärna skulle fördubbla.

– Det är klart att ingångslönen också är viktig. Hur många av er här vill se en löneutveckling från 25 000 eller från 20 000, kontrade Håkan Jörnehed (V) och fick applåder från publiken.

Ifrågasatte sparkrav

Många i publiken vittnade om stressen i arbetet och dålig arbetsmiljö och ifrågasatte det ständiga kravet på effektiviseringar.

– Vi vill ta bort kravet på vården att årligen spara två procent genom effektiviseringar, sade Helene Öberg (MP) och frågade hur många bland de närvarande som gått ner i arbetstid för att de inte orkar jobba heltid.

Nästan hälften av de 50 i publiken räckte upp handen.

– Vi behöver titta mer på arbetsmiljöfrågorna från politiskt håll. Vi måste lägga oss i mer och ta ansvar för personalpolitiken, sade Dag Larsson (S).

Varnade för centralstyrning

Men Gustav Hemming (C) varnade för en utveckling där politikerna centralstyr vården.

– Vi måste ha tilltro till det lokala ledarskapet och se till att det fungerar bättre, det är ni som finns ute i vården som vet bäst, sade han.

Helene Öberg (MP) ville dock inte att politikerna ska backa från sitt ansvar.

– Att inte göra något, utan säga att det är sjukhusledningarnas ansvar om det finns för få vårdplatser är ju också ett sätt att styra, sade hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida