Tack för allt stöd!

Under våren har det i pressen gått att följa vår kamp på biva i Lund. Vi, de 33 specialistsjuksköterskorna, som sa upp oss i protest mot försämrade arbetsvillkor.

30 april 2013

Den 21 mars 2013 avslutades kampen med att vi fick alla våra krav tillgodosedda.

Vi vill med detta brev tacka för allt stöd vi har fått från er alla i hela Sverige. Supporten från er har haft en oerhörd betydelse för vår kamp.

Vi har fått kort, brev, sms, e-post, små post it-lappar från kolleger både nära och runt om i landet, föräldrar till våra patienter och eventuella blivande patienter, ambulanspersonal och okända personer.

Budskapet har varit tydligt: Stå på er!

Vi har lärt oss att en liten hälsning, en lapp, ett kort eller ett ord från någon kan vara avgörande för om man orkar fortsätta sin kamp. Även det lilla har för oss varit betydelsefullt.

Ett stort varmt tack! ?

– De 33 specialistsjuksköterskorna på biva i lund?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida