Tänk att jag hade tid för samtal!

30 april 2013

På grund av att två av mina patienter kom för tidigt i dag, hade jag tid för ett ”förstå-samtal”. Kunde fånga frågan i förbifarten och berätta för min patient hur kroppen och livet fungerar. Frigöra henne från en del tunga frågor. Förklara saker hon inte förstått eller fått med sig från barndomen i sitt land.?

Sådana samtal som måste fångas in i nuet, de gyllene tillfällen som inte kommer tillbaka eller kan planeras.

Sådana samtal är patienten till nytta, ger mig som barnmorska tillfredsställelse i mitt arbete och besparar vården kommande onödiga besök. Alltså bara positivt ur alla aspekter.??

Just detta med vården och mötet mellan vårdaren och patienten har så många dimensioner. Det blir så förvridet och konstigt när allt skall räknas i kronor och ören, i personaltäthet och besparingar. ?

– Syster Yster

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida