Vad är vår legitimation värd?

Vad är vår legitimation värd?
Den låga löneskillnaden kan göra att studenter hoppar av, anser skribenten. Foto: Istockphoto

Hur kan en student få nästan samma lön som den med utbildning och legitimation?

4 mars 2015

Utbildningen till biomedicinsk analytiker vid Karlstads universitet kommer att läggas ner under vårterminen 2017. De senaste åren har inte platserna på utbildningsprogrammet varit fulla och få har tagit examen och fått sin legitimation.

?I april 2006 fick vi biomedicinska analytiker äntligen vår yrkeslegitimation som vi kämpat för länge. Många av oss trodde nog också att vi skulle få en bättre löneutveckling och att flertalet av dem som blev anställda var legitimerade. ?

När jag läser i Vårdfokus att Örebro ska hjälpa Värmland med att studenterna kan få göra sin VFU i Värmland, så är det en god tanke, när nu så få tar examen inom BMA-programmet vid Karlstads universitet. Det är många pensionsavgångar och det är redan nu svårt att rekrytera behörig personal. ??

Det har också medfört att många som anställs, speciellt vid laboratorier inom primärvården, inte har legitimation. Många är studenter på BMA-programmet. ?

Lönen för en nyexaminerad biomedicinsk analytiker i Värmland är 24 000 . En som är under utbildning får 23 000. Följden kan bli att studenterna inte går klart sin utbildning, när de ändå får en anställning. Lönen är nästan likvärdig med en nyexaminerad BMA. Jag anser att löneskillnaden är alldeles för liten. Ska inte vår legitimation vara värd mer?

Besviken legitimerad biomedicinsk analytiker i Värmland

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida