Vårdcoacher borde inte behövas

Varför en satsning på en helt ny yrkesgrupp? frågar insändarskribenten som en reaktion på Vårdfokus artiklar i förra numret om vårdcoacher i Stockholm.

2 november 2011

Stockholms satsning på vårdcoacher anser jag är åt helt fel håll. I artikeln säger man att det är helhetsperspektivet och tidsbristen som gör det omöjligt att se hela patienten. Det kan nog ligga någon sanning i detta men varför anställer man inte fler distriktsläkare och distriktssköterskor? I stället anställer man ytterligare en yrkeskategori — vårdcoacher — som lösningen, och det blir ännu en eller flera personer som är involverade i patientens liv.

De problem patienten har som man tar upp i artikeln är enkelt lösta om man utvecklar hemsjukvården och ser dess potential.

Ett bekymmer är att det inte finns tillräckliga incitament att satsa på hemsjukvårdens utveckling. Varken kommunen eller vårdcentralerna som bedriver hemsjukvård vinner på att utreda, behandla och vårda patienten i hemmet, men det gör specialistvården på sjukhusen.

Viktigast är förstås att de äldre multisjuka patienterna är de största vinnarna på en seriös satsning att utveckla hemsjukvården. Hemsjukvården är dessutom svår att definiera och mäta då denna vårdform är självständig, dynamisk, flexibel och individanpassad. Distriktssköterskorna i hemsjukvården har hög kompetens, ser helhetsperspektivet och känner väl till vårdens snårskog samt står patienten nära.

Därför anser jag att vårdcoachens arbete kan utföras bättre av distriktssköterskorna i hemsjukvården.

— Eva Stålhammar,
distriktssköterska vid Sävsjö vårdcentral, Jönköpings läns landsting

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida