Vården missade donator

Maken till den unga kvinnan fick ta donationsbeslutet — trots att hon själv anmält sig till donationsregistret.

5 oktober 2011

En ung kvinna drabbas av hastigt påkommen sjukdom. På intensiven tillstöter komplikationer och man bedömer att all behandling är utsiktslös. Transplantations­koordinatorn kontaktas, kvinnan kan vara en lämplig donator.

Närstående får besked om den dystra prognosen och i samband med detta lyfts frågan om organdonation. De behöver fundera och ger efter någon timme beskedet att det inte kan bli någon donation. Det framkommer under samtalet att föräldrarna till kvinnan är positivt inställda och tror att dottern hade velat bli donator, men maken orkar inte och vill att man lämnar hustrun i fred. Man meddelar transplantationskoordinatorn att det inte kan bli någon donation. Behandlingen avbryts och kvinnan avlider några timmar senare.

Nästa morgon uppdagas, via den utredning som görs på alla avlidna som finns på sjukhusets bårhus inför eventuell vävnads­donation, att kvinnan var posi­tivt inställd till organdonation och hade anmält detta till donationsregistret.

Hur kunde det bli så här?

  • Man fattade beslut om att avstå donation innan döden var fastställd och alla fakta fanns tillgängliga, det vill säga sökning efter uppgift i donationsregistret.
  • Man avbröt intensivvårdsåtgärderna och döden konstaterades på indirekta kriterier.
  • Kunskapen om organdonation var liten hos såväl läkare som sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen.

Vad kan vi lära oss?

  • Det är av avgörande betydelse att förklara för närstående att man för att kunna utreda donationsviljan, först fullgör diagnostiken och konstaterar dödsfallet, för att sedan kunna gå in i donationsregistret. Uppgifterna i registret hade i detta fall sannolikt varit avgörande för att hjälpa maken att hantera frågan om organdonation. Det reaktiva, chockade ”nej” (till döden?) hade kunnat vändas till en vila i att han respekterade sin avlidna hustrus uttryckta önskan att bli organdonator.
  • Utbildning i donationsfrågor är nödvändig för såväl läkare som sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningarna: Kunskap avgör om organdonation blir möjlig!

— Intensivvårdssjuksköterska

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida