Varnar för centralisering av kvalitetsregistren

Planen på en omfattande nationell databas för kvalitetsregistren är ett hot mot medborgarnas integritet, hävdar sju läkare på DN-debatt i dag.

1 april 2011

”Vi närmar oss ett storebrorssamhälle, där övervakningen kan ske genom till synes välmenande omsorger om hälsa och livsstil. Det här är en samhällsomvandling väl i klass med FRA-lagen”, skriver debattörerna på dagens DN-debatt.

Att närmare 100 kvalitetsregister i sjukvården med patientuppgifter ska centraliseras till en stor nationell databas är ett projekt som drivs igenom alldeles för snabbt och utan tillräcklig eftertanke och riskanalys, hävdar läkarna som bland annat oroar sig för att informationen kan missbrukas om den kommer i fel händer.

Risk för merjobb

Läkemedelsbolagen, som ska vara med och finansiera och driva databasen, kan ha egna vinstsyften som inte alls gynnar medborgarna. Detta enligt läkarna kan skada människors tilltro till vården.

I ett tidigare remissvar till Socialstyrelsen välkomnar Vårdförbundet en utökad användning av de nationella kvalitetsregistren i vården. Men förbundet ser också problem, risken för merjobb. Om vårdpersonal tvingas hålla på med mer administrativt arbete försvinner tid som istället skulle kunna läggas på att vårda patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida