”Vi tänker framåt”

Replik till Annika Taube i Vårdfokus nummer 4:

30 april 2013

Allt som Annika Taube skriver om p-piller är känt för de flesta, innehållet i vår bok är däremot nytt för många. En fjärdedel av alla fertila kvinnor använder ingen preventivmetod. De som av olika skäl valt bort hormoner får här saklig information om alla de hormonfria metoder som finns.

Den korta kopparspiralen, Nova Plus, som de med liten livmoder kan använda, är CE-märkt det vill säga godkänd för användning inom alla EU-länder och är vetenskapligt studerad i tre år. Den har samma mängd koppar som lite större Nova-T.?

NFP (naturlig familjeplanering) har en lika hög effektivitet som p-piller och kopparspiral. De övriga metoderna har en lägre effektivitet än de långtidsverkande hormonella medlen. Därför ger vi flera förslag för att öka effektiviteten. Framför allt att alla lär sig tyda vilka dagar de är fruktsamma och då var extra noga samt kombinera olika metoder.

Vår bok heter ”Miljösmart födelsekontroll”, då många studier visar att hormonstörande ämnen påverkar fruktsamheten hos bland annat fiskar, grodor och män. Utsläppen av dessa bör minskas, då de inte går att rena bort till rimlig kostnad.

Vid långvarig användning av p-piller kan, enligt studier, de körtlar som tillverkar det för befruktning nödvändiga livmoderhalssekretet degenerera. Vilket i sin tur kan innebära att det fertila fönstret minskar, det vill säga tiden då befruktning kan ske.

Liksom Annika Taube vill vi alltså att kvinnor ska både njuta och vara skyddade. Vi tänker även framåt och på vår miljö.

– Iréne Ivarsson och Birgit Linderoth barnmorskor och författare

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida