Vill se bättre stöd till för tidigt födda

Vill se bättre stöd till för tidigt födda
En stor andel av de för tidigt födda barnen har någon form av inlärningssvårigheter. Arkivbild: Colourbox

En av fem av de för tidigt födda barnen drabbas av så svåra skador att de behöver hjälp senare i livet. Samhället måste avsätta resurser så att de som får funktionshinder som autism, nedsatt syn eller cp-skador kan få stöd när de växer upp. Det skriver två barnläkare på DN debatt i dag.

3 oktober 2011

Avancerad barnsjukvård räddar allt fler för tidigt födda barn till livet. Många klarar sig utan skador, men en av fem av de extremt tidigt födda drabbas av neuropsykologiska komplikationer. Samhället måste ta ansvar för att de barnen får den hjälp de behöver senare i livet.

Det anser barnläkarna Lena Jacobson och Hugo Lagercrantz.

De menar att när barnen skrivs ut efter månadslånga sjukhusvistelser så lämnas de och deras föräldrar ofta i sticket.

Barnen drabbas ofta av krampsjukdom, astma och infektioner. Risken för adhd och autismliknande tillstånd är tiofalt högre än för andra barn. Det här skapar svåra påfrestningar för föräldrar och syskon, framhåller barnläkarna i debattartikeln i Dagens Nyheter.

”Ett samhälle som lägger mycket stora resurser på en avancerad barnsjukvård, vilket resulterar i nya överlevare, måste också ta konsekvenserna av att det ställs nya krav på habilitering, utveckling av nya metoder för träning och kompensation, specialpedagogik och stöd i vuxenlivet”, skriver Jacobson och Lagercrantz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida