Vinster i välfärden ?eller högre lön?

Vinster i välfärden ?eller högre lön?
Lars Tocklin, sjuksköterska i avancerad hemsjukvård, Stockholm.

Privata företag dränerar vården på skattemedel, anser Lars Tocklin. Han har reagerat på att Johan Larson i Vårdfokus nr 12/2016 säger?att Vårdförbundet är emot regeringens förslag till vinsttak i vården.

3 januari 2017

Vinsttak ”löser inte vårdens problem”, enligt Larson, vice ordförande i Vårdförbundet. I stället föreslår förbundet ökad transparens avseende ekonomi, ägarförhållanden och personaltäthet. Varför mer insyn skulle leda till att skattebetalarnas resurser i ökad omfattning skulle gå till verksamheten är obegripligt. ?

Problemet är att privata företag dränerar vården på skattemedel, medel som skulle kunna användas till att förbättra vården och satsa på medlemmarnas löner.

??Det tycks som att Vårdförbundet har en egen politisk agenda! I somras skrev Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillsamman med andra förbundsordföranden ett upprop i Göteborgsposten till stöd för LOV, lagen om valfrihet. Det innebär att förbundet bejakar att landstingen inte ska ha rätt att själva avgöra vilken grad av privatisering som ska gälla i landstingen. Genom att patienten betraktas som en kund med en prislapp (vilket är en förutsättning för LOV) fragmentiseras vården och styrningen överlåts till privata aktörer som kan börja producera vård utan volymbegränsningar.??I Stockholm har vi erfarenhet av att organisera vården i enlighet med LOV och resultatet förskräcker; en sjukvårdsekonomi i fritt fall! Detta kommer att drabba alla medlemmar hårt. I mitt fall sänktes ersättningen för ASIH-vård med 15 procent från årsskiftet som en direkt följd av LOV.?

Stadgarna säger: ”Vårdförbundet är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i frågor sker detta utifrån Vårdförbundets politik och grundläggande värderingar”. Jag betalar gladeligen drygt 3 000 kr per år till ett förbund som verkar för sjuksköterskornas gemensamma intressen. Frågan jag ställer mig är hur länge till jag ska vara medlem när jag ser att förbundsstyrelsen bedriver en opinionsbildning som inte gagnar oss medlemmar.

?Jag frågar styrelsen: ?
Vilka problem i vården blir inte lösta med en begränsning av vinstuttaget? ?
Vilket mandat har förbundsstyrelsen att uttala sig i dessa frågor?

Svar från Johan Larson, vice ordförande,Vårdförbundet:

”Det är positivt att Lars engagerar sig i denna viktiga fråga. Vårdförbundets politiska hållning är kongressbeslutad av medlemmarna och inte bunden till något parti. Jag tycker inte att oseriösa aktörer i vården ska få en enda skatte­krona. För mig blir då tanken att allt blir frid och fröjd med ett vinsttak på 7 procent närmast absurd. Ska skattepengar verkligen få användas hur som helst bara vinsten överstigande 7 procent är borttrollad?

Ett vinsttak utan insyn i bland annat vårdkvalitet och arbetsvillkor riskerar att bli ett slag i luften. Det är viktigt att skattepengar inte förs ut ur Sverige och placeras i skatte­paradis eller används till feta konsultarvoden som inte leder till förbättringar i vården.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida