etik

Anmäls efter patientkontakt på Facebook

En sjuksköterska inom psykiatrin har varnats och anmälts till Ivo för att under en längre tid ha haft kontakt med en patient via Facebook och gett råd i strid med läkarens ordination.

4 oktober 2017

Sjuksköterskan har fått en skriftlig varning av sin arbetsgivare och anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som en fara för patientsäkerheten.

Sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrin har, enligt anmälan, haft en längre tids kontakt med en patient via Facebook och Messenger. Vid de kontakterna har sjuksköterskan bland annat rekommenderat patienten att göra förändringar i läkarens ordinationer. Det har inte varit förankrat hos läkaren och har inte journalförts.

Arbetsgivaren anser att kommunikationen vittnar om att sjuksköterskan ”inte kan skilja på roll och person” och att kontakten inte är förenlig med ett professionellt förhållningssätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida