Belönad för vården till papperslösa

Sjuksköterskan Anne Sjögren, frontfigur på Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, har fått ett stipendium på 20 000 kronor ur Bångs stiftelse för sitt arbete.

– Det känns fint, men inte som något bara för mig, utan för hela nätverket Rätt till vård-initiativet och själva saken, säger Anne Sjögren.

Hon har varit en av de drivande i ideella Rosengrenska stiftelsen som ger och förmedlar vård till papperslösa i de tio år den har funnits. Nätverket Rätt till vård-initiativet består i dag av ett 30-tal organisationer som kämpar för gömdas rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som befolkningen.

Tillbaka på medeltiden

Sverige och Österrike är oginast i hela Europa när det gäller att ge papperslösa vård. Anne Sjögren konstaterar att det varken handlar om att vi inte skulle ha råd eller beror på oklarheter i hälso- och sjukvårdslagen.

– Jag tror att de här människorna vägras vård som ett sätt att få dem att flytta från landet. Det är så oerhört grymt. Vi är tillbaka på medeltiden då brottslingar gjordes fredlösa innan man kom på att det är omänskligt att inte få vara med i samhället. Och det är hemskt att dra in hälso- och sjukvårdspersonal i det hantverket.

Spanien är bäst

Anne Sjögren är inbjuden till Picum i Bryssel, en ideell organisation som arbetar för att papperslösas basala sociala rättigheter ska respekteras i Europa. Spanien, Italien och Portugal är bäst på att ge papperslösa vård, enligt Picum.

– Kanske går stipendiepengarna till en resa till Bryssel. Eller också åker jag till Spanien och tar reda på vad det är som gör att det fungerar där, när det inte gör det här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida