Bemötande

Sylvia Määttä och Kerstin Segesten (red)Vårdens språk — en antologi261 sidorLiber 2007. www.liber.seisbn 978-91-47084159  

29 februari 2008

Författarna menar att utan orden och språket skulle vården bli en reparationsverkstad, vilken som helst. Vårdens själ finns i mötet mellan patienten och vårdaren och i det mötet har språket en stor betydelse. Orden kan förmedla fakta och känslor samt förståelse för den som är i behov av vård. Ofta minns man mer av vad någon sa än vad någon gjorde. Det gäller att anpassa språket till den som ska ta emot informationen.

Problem kan det bli om språket påverkas av ett sjukdomsförlopp, till exempel vid afasi. Men vårdens språk gäller inte endast orden utan även bemötandet. Att vara artig, empatisk och erkännande skapar en förtrolig grund för ett värdigt samtal. Även transkulturella frågor är viktiga i vårdmötet. Boken vänder sig till alla som utbildar sig eller arbetar i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida