Carema kan uteslutas ur Vårdföretagarna

Vårdföretagarna ser allvarligt på missförhållandena vid Caremas äldreboende Koppargården i Stockholm.  Företaget riskerar nu att uteslutas från de privata vårdföretagens egen organisation.

Upprepade missförhållanden på äldreboenden som drivs av Carema har gjort att Vårdföretagarna, den branschorganisation för privata vårdföretag som Carema ingår i, nu kommer att granska företaget.

I ett pressmeddelande säger organisationen att de ingående företagen ska agera så att missförhållanden upptäcks snabbt och omedelbart åtgärdas och att de ska följa de etiska riktlinjer som finns.

På fredag den 18 november samlas styrelsen för att behandla Caremas agerande och besluta om en eventuell granskning. En sådan görs när ett företag misstänks ha brutit mot företagets etiska riktlinjer och leds av ett etiskt råd.

Till nyhetsbyrån TT säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Karin Fryklund att mötet mycket väl kan sluta med ett beslut om en granskning av Carema.

Om det visar sig att ett företag saknar förmåga eller inte har för avsikt att rätta till de förhållanden som bryter mot de etiska riktlinjerna kan det inte vara kvar som medlem i organisationen.

Den 9 december planerar Carema att hålla en offentlig hearing tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL, Vårdförbundet och Kommunal. Hearingen ska handla om hur kvaliteten kan säkras i upphandlingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida