Etik

Lars H GustafssonEn läkares samvete. Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån211 sidor. Norstedts 2006www.norstedts.seisbn 91-1301-604-0

2 mars 2007

Etik – det är att ha en fungerande inre kompass. Så kan man kanske sammanfatta budskapet från barnläkaren Lars H Gustafsson i den här boken. Han har arbetat länge som barnläkare men också som ett slags offentligt samvete till förmån för barnens bästa i Sverige. Utifrån konkreta exempel diskuterar han de etiska ställningstaganden läkarkåren och han själv har gjort ? och det är inte alltid han är stolt över vare sig kåren eller sig själv. Han skriver kritiskt om läkarna som gjorde tjänst hos det nazistiska Tyskland, läkarna som bistår vid avrättningar, den gamle professorn som inför alla studenter hånade en patient som gjort ett misslyckat självmordsförsök. Men han berättar också om egna tillkortakommanden. Estonia, Åmselebarnen, de apatiska flyktingbarnen är några av de självupplevda etiska dilemman som han beskriver och tar som utgångspunkt för en diskussion om det etiska ansvaret.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida