Efter Macchiarini

Strängare straff för brott mot etikprövningslagen

Utredning vill se hårdare straff och längre preskriptionstid för brott mot lagen om etikprövning. Bakgrunden är att operationerna som leddes av Macchiarini saknade prövning, men det misstänkta brottet hade preskriberats.

18 december 2017

Efter den så kallade Macchiariniskandalen tillsatte regeringen en utredning för området mellan sjukvård och forskning för att se över regler och lagar. Där ingick senare en översyn av straffskalan för brott mot lagen om etikprövning vid forskning som innefattar människor.

Nu har utredaren presenterat sitt förslag för regeringen. Där märks förlängda straffsatser och därmed längre preskriptionstid.

Kunde inte väcka åtal

När Paolo Macchiarini ledde operationerna med konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset saknades etiktillstånd. I höstas, efter polisutredning, valde åklagaren att inte väcka åtal mot kirurgen, men lyfte då frågan att dagens etikprövningslag har så kort preskriptionstid att det inte gick att väcka åtal mot att den överträtts i fallet.

Utredningen förslår att straffmaximum för uppsåtliga brott mot lagen höjs till två års fängelse, vilket innebär fem års preskriptionstid. Samtidigt föreslås staffansvar för överträdelser som sker av grov aktsamhet, då med en lägre straffskala. Straffansvar gäller även de personer som företräder forskningshuvudmannen.

Förtydliga ansvaret

Utredningen föreslår också ett förtydligande av forskningshuvudmannens ansvar och hur det fördelas när flera huvudmän deltar i ett gemensamt projekt, som var fallet mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Macchiarinifallet.

Användning av en obeprövad metod i hälso- och sjukvården ska ske inom ett forskningsprojekt, som ska etikprövas innan det påbörjas. I vissa, särskilt brådskande, fall ska det där vara möjligt med etikprövning i efterhand, enligt utredningen.

Tar bort undantag för studenter

Syftet med ändringarna är också att förtydliga när lagen gäller, när etikprövning måste ske.

Utredningen föreslår också att kunskap om etikprövningslagen ska ingå i forskarutbildningen.

Undantaget för forskning som görs av studenter på grund- och avancerad nivå tas bort, vilket innebär att sådan forskning också ska etikprövas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida