Etiska bedömningar ska alltid göras

SBU ger ut vägledning till stöd för att hitta de etiska frågorna när olika åtgärder utvärderas.

Landstingen har efterlyst ett nationellt stöd för etisk analys av sjukvårdsmetoder. Nu ska de kunna utnyttja samma dokument som redan används internt på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Att identifiera de etiska frågorna vid utvärderingar av metoder uppmärksammades år 2010. Då infördes en lag som kräver att vårdgivaren gör en etisk bedömning innan beslut fattas om nya medicinska behandlingsmetoder.

När riksdagen för tre år sedan gjorde en granskning upptäcktes att bara några få landsting gör etiska prövningar.

Vägledningen för etik är gjord i samverkan med etiker, representanter för olika professioner i vården, andra myndigheter och organisationer. Även relevant internationell kunskap har införts i dokumentet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida