FÖRSLAG. Smer vill öppnaför passiv dödshjälp

Flertalet av medlemmarna i Statens medicinsk-etiska råd ställer sig bakom förslaget om passiv dödshjälp.

Gäller få Den arbetsgrupp inom rådet som har skrivit förslaget lyfter fram en grupp obotliga sjukdomar som ofta upptäcks långt innan de leder till döden och som utvecklas med allt svårare fysiska och ibland mentala symptom till dess att patienten avlider.

I dessa speciella fall anser arbetsgruppen att den patientansvariga läkaren bör ha rätt att på patientens begäran skriva ut läkemedel i sådan dos att patienten ges möjlighet att själv avsluta sitt liv.

Före en sådan förskrivning måste dock en annan läkare också ha gjort en noggrann prövning.

De flesta ledamöter och sakkunniga stödjer arbetsgruppens bedömning och anser att frågan bör utredas vidare. Men några pekar på risken för att patienter kan utsättas för påtryckningar av anhöriga eller intala sig själva att de är en belastning för sina närmaste.

Rådet konstaterar samtidigt att det finns brister i det svenska regelverket när det gäller ställföreträdarskap för vuxna med bristande beslutsförmåga.

Sedan fyra år tillbaka finns ett utredningsförslag om införande av så kallade livsslutsdirektiv. Sådana bestämmelser har införts i flera länder, men i Sverige har frågan lågprioriterats av både den föregående och den nuvarande regeringen, hävdar Smer.

Arbetsgruppen har bestått av sjukhusprästen Daniel Brattgård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, professorn i medicinsk etik Niels Lynöe vid Karolinska institutet i Stockholm och riksdagsledamoten professor Barbro Westerholm.

Rådet lämnade in promemorian Patientens möjlighet att bestämma över sin död och en redovisning av sina diskussioner till regeringen i november.

Nu hoppas de på en bred och fördjupad samhällsdebatt i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida