Glappet. Svårt att hålla livi den vårdande medvetenheten

Det finns ett glapp mellan vad sjuksköterskor vill med sitt vårdande och vad som är möjligt på många arbetsplatser. Med patientnära arbete i team är det lättare att leva upp till sina ideal.

Albertine Ranheim, sjuksköterska och lektor vid Mälardalens högskola, djupintervjuade i sitt avhandlingsarbete sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg om hur de ser på vårdande och etik. De berättade om hur rådande vårdkulturer hindrar dem från att utöva sin profession med all den kunskap de har om etik och värdegrund. ?I äldrevården fungerar sjuksköterskor allt mer som medicinska konsulter. I stället för att vara ute hos patienterna ägnar de sig åt administration och kvalitetsarbete. Det medicinska tar över, medan vårdandet försvinner, säger Albertine Ranheim.

— Det skapar en enorm frustration hos sjuksköterskorna eftersom de inte kan arbeta med helheten. För den enskilda sjuksköterskan har det ofta ett högt pris att bli hindrad från att följa sin intention. Forskning visar att det kan leda till utbrändhet och moralisk stress.

Att sjuksköterskor arbetar mer administrativt än vårdande bidrar också till att skapa en vårdkultur där man söker enkla lösningar på oerhört komplexa problem. Då ger man hellre värktabletter än ordnar med nya skor när patienten har ont i fötterna.

Många sjuksköterskor drivs i början av sin yrkesbana av starka upplevelser av hur de själva, som patienter, blivit antingen sedda eller kränkta. Det är viktigt för dem, färgar deras ideal som vårdare och gör att de lätt anknyter till etik och värdegrunder. I mötet med arbetslivets verklighet känner sig många tvingade att anpassa sig till rådande kultur.

Vad kan förändra situationen? Ett sätt är att lägga undan en del av kvalitetssäkringsarbetet för att umgås med patienter och skapa ett patientnära team­arbete med undersköterskor och vårdbiträden.

— Det är oftast ingenting som organisationen ordnar med, utan något som måste ske på sjuksköterskans eget initiativ. Den som gör det måste vara modig och övertygad om vikten av att se hela människan i hennes sammanhang. Det gäller att återknyta till sina ursprungliga drivkrafter, säger Albertine Ranheim.

Om sjuksköterskorna hade mandat att göra sitt uppdrag fullt ut, med de kunskaper de har om etik och värdegrund, skulle äldrevården se annorlunda ut. Det finns en värdegrundspolicy på många arbetsplatser, problemet är ofta att man inte vet vad den innebär. Att ständigt reflektera över sitt vårdande är ett måste för att inte värdegrundsteorierna bara ska bli tomma ord.

— Vi somnar så lätt in i rutiner och enkla lösningar. Men vi måste hålla oss vakna, påminna oss om vad som är viktigt och hålla vår vårdande medvetenhet levande, säger Albertine Ranheim .

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida