Gömda får vård i Linköping och Borås

Två nya mottagningar för gömda har öppnat sedan årsskiftet.

Östergötlands första mottagning för gömda är öppen en dag varannan vecka. Personalstyrkan består av barnmorskor, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, kurator och läkarstuderande. Bokningen sker via en egen hemsida, ofta av kontaktpersoner till gömda från kyrkan, Röda Korset och andra frivilligorganisationer.

– Det var efter en lång natts arbete som jag spånade med en ung doktor, Jonas Ockell, om att gå in i ett nätverk för vård åt gömda. Vi lämnade också ett medborgarförslag till landstinget i juni, berättar överläkare Kerstin Skog Tigerström på Akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

I november kom landstingsfullmäktiges svar. Där skriver man att det skulle strida mot kommunallagen att besluta om att personer som inte är bosatta i landstinget ska ha rätt till avgiftsfri eller subventionerad vård.

Man konstaterade också att en pm har tagits fram om vad som gäller för gömda och papperslösa personer som söker vård hos landstinget. I september skickades det till samtliga centrumchefer för vidare spridning.

Svår värk dygnet runt

– Men för inte så länge sedan kom en sjuksköterska på akuten till mig och berättade att vi just hade haft en patient med en stor böld i baken. Då han fick reda på att vår hjälp skulle kosta honom 4 000 kronor vände han och gick, säger Kerstin Skog Tigerström

Själv har hon en ung patient som bara kan gå några meter i taget och har värk dygnet runt efter tortyr där han fick hänga upp och ner i timmar. Men han nekas operation. Än har Kerstin Skog Tigerström dock inte gett upp.

– Jag ska göra en ny  kärlutredning och sedan gå upp till kärlkirurgiska kliniken och visa resultatet och fråga ekonomen och ansvarig klinikchef om de skulle ha tyckt att det var ok att inte operera om det hade gällt deras egen son. Om en ung man på 30 år inte kan gå mer än några meter och har svår värk dygnet runt så tycker jag inte att det är vård som kan anstå.

En måndag i månaden

Den hemliga mottagningen i Borås har öppet sista måndagen i månaden och är bemannad med läkare, sjuksköterskor och Röda Kors-personal för samtalsstöd. Dessutom har man en sjuksköterskebemannad telefon som lyssnas av varje dag.

– Jag arbetade på Rosengrenska i Göteborg i flera år och märkte att många kom dit från Borås för att få vård. Det verkade onödigt att vi skulle åka till Göteborg allihop, berättar Inga-Lena Krook, till vardags läkare på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Västra Götalandsregionen, där sjukhuset i Borås ingår, beslutade i somras att ta emot papperslösa för akut vård utan att kräva betalning. Men Inga-Lena Krook konstaterar att mottagningen ändå behövs.

– Alla är inte omedelbart akut sjuka men lider mycket, till exempel de med posttraumatiskt stressyndom. Andra törs helt enkelt inte gå till den vanliga sjukvården, för de litar inte på att de inte skulle bli tagna av polisen.

Borde inte behövas

Sjuksköterskan Anne Sjögren på Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, som i över tio år har gett gömda vård, ser med blandade känslor på de nya mottagningarna.

– Våra mottagningar borde inte behövas.

Samtidigt tycker hon att det är skönt att se att många bland hälso- och sjukvårdspersonalen bryr sig.

– Och i ju fler städer som mottagningar startas, desto kortare blir de avstånd som patienterna behöver ta sig för att få hjälp. Det minskar deras lidande. Dessutom ökar lokalbefolkningens kunskap om de gömda människors liv och öden som de har omkring sig i närsamhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida