Hallå där…

..... Mikael Ericsson, skådespelare. Du turnerar hela året med Svarta vykort, vad är det för pjäs?

– Det är en monolog om bemötande, kommunikation och empati, eller bristen på det i vården, som Marcus Birro och jag har skrivit.

Hur kommer det sig?

– Vi arbetade ihop när hans bok om sorgen över att förlora ett ofött barn kom ut. Jag blev starkt berörd och kände igen mig. Vi har båda mött slarv, ignorans och avsaknad av empati. Men vi vill snarare lyfta frågorna än hänga ut någon.

Bygger pjäsen på boken?

– Nej, även om pjäsen har samma namn som boken är innehållet annorlunda. Här handlar det om en läkare, vars hustru får cancer, som börjar se bristerna i en vårdapparat som han inte längre förstår sig på.

Var ska den spelas?

– På scener och arbetsplatser och i samband med föreläsningar. Medan vi skrev monologen hade vi en referensgrupp av patientföreningar och vårdfolk – däribland också er ordförande – och vi förstod att de också saknade arenor för att diskutera de här frågorna. Vi vill erbjuda en sådan arena.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida