Hundra tjänster bort i sjukvården på Gotland

I går klubbade hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland igenom beslutet.

Neddragningarna är ett försök att få en budget i balans. Förra året gick sjukvården på Gotland med ett underskott på nära 40 miljoner kronor, årets första kvartalsrapport visar på 11,2 miljoner kronor minus. Den preliminära prognosen för hela 2010 ligger på minus 50 miljoner.

– Spontant blir jag förstås oroad över att så många tjänster ska bort. Det är svårt att se hur vården ska kunna bedrivas med 100 tjänster färre säger Linda Eklund, Vårdförbundets avdelningsordförande på Gotland.

Alla verksamheter drabbas

Exakt var de 100 årsarbetena ska tas bort avgör förvaltningen. Tanken är att neddragningarna ska fördelas i relation till verksamheternas storlek. Ingen verksamhet är fredad.

I dag har sjukvården på Gotland totalt omkring 1 400 anställda, inom två år ska de vara 1 300. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Kullberg räknar med försämringar i vården. Det går inte att ta bort motsvarande 100 heltidstjänster utan att också ta bort arbetsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog i går också beslut om att be kommunstyrelsen att se över hälso- och sjukvårdens uppdrag för att se vad som eventuellt kan prioriteras bort.

Bygga organisation från grunden 

– Då man ser till våra yrken är det mycket vi gör av hävd och vana och för att vi självklart tror att det är bra för patienterna. Jag tror att man kunde plocka bort en del om man arbetade med prioriteringar och tog in mer av exempelvis omvårdnadsforskningens resultat i vården. Men ytterst är det kommunstyrelsen som måste bestämma vilken vård gotlänningarna ska få, konstaterar Linda Eklund.

Neddragningarna är en del av ett stort omställningsarbete som river upp hela den gotländska hälso- och sjukvården för att sedan bygga upp den på nytt från grunden. Den nya organisationen ska bland annat ha färre chefer och rekryteringen av sju nya chefer pågår redan.

Det förslag som hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänstemän har presenterat har mött massiv kritik. Dock inte lika kraftfullt från Vårdförbundet.

Ser till det som är bra 

– Vi försöker se till det som är bra. Det finns delar i den nya processorienterade organisationen som vi tycker är ett första steg mot Vårdförbundets vision. Det kan öppna möjligheter för våra medlemmar om vi är med på banan så vi försöker peppa medlemmarna att ta plats, säger Linda Eklund.

– Med det stora budgetunderskottet krävs det också något radikalt som en omorganisation, i stället för de små nedskärningarna man hittills ägnat sig åt, till exempel arbete varannan helg som är förödande för arbetsglädjen och som knappast sparar några pengar. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida