Ingen kan tolka lagen om vård till papperslösa

Ingen kan tolka lagen om vård till papperslösa
Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet, tycker som så många andra i vården att begreppet "vård som inte kan anstå" inte är användbart. Foto: Anders Olsson

Trots att Socialstyrelsen inte lyckats reda ut begreppet "vård som inte kan anstå" tänker regeringen inte ändra lagen.

– Nej, några sådana planer finns inte i nuläget. Under våren kommer vi att utvärdera den nya lagen, och då får vi se vilka ställningstaganden som görs utifrån det, säger Sara S Johansson som är den på socialdeparetementet som handlägger frågor rörande papperslösas rätt till vård.

Som Vårdfokus berättade i fredags har Socialstyrelsen inte lyckats med uppdraget att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”. Tvärtom skriver myndigheten i sin rapport att begreppet inte är förenligt med medicinsk yrkesetik, att det inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och att det rentav riskerar att äventyra patientsäkerheten.

Myndighetens slutsats är att det till syvende och sist är den ansvariga läkarens bedömning som avgör vilken vård som kan anstå och vilken vård som inte kan det.

I ett skarpt formulerat konsensusuttalande i höstas förklarade Vårdförbundet, tillsammans med Läkarförbundet och 20 andra organisationer, att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte borde användas inom vården. Deras ståndpunkt är att papperslösa bör prioriteras på samma sätt som alla andra, det vill säga vård efter behov – och på lika villkor.

Inte ändrat ståndpunkt

Socialstyrelsens synpunkter har knappast fått dem att ändra ståndpunkt.

– Om varken vi i vården eller Socialstyrelsen kan definiera vad ”vård som inte kan anstå” innebär så är det konstigt att över huvud taget använda begreppet och att dessutom överlåta på enskilda individer i vården att tolka det, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets etik- och ansvarsråd.

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, tycker att det är en märklig slutsats och att myndigheten dumpar problemet i knäet läkarna.

– Socialstyrelsen har ägnat ett halvår åt att studera begreppet och kommit fram till att det inte går att definiera det. Hur förväntar man sig då att en enskild läkare ska kunna göra det?

Vårdfokus bollar över Thomas Flodins fråga till utredaren Elis Envall på Socialstyrelsen.

Läkarens beslut

– Läkaren, eller i vissa fall annan legitimerad personal, tar i varje enskilt fall ställning till om en människa har ett vårdbehov och ger vård utifrån de prioriteringsprinciper som finns. Begreppet ”vård som inte kan anstå” är inget som vi har hittat på och vi har inte sagt att det är användbart eller lämpligt. Det är bara läkaren som kan avgöra om vården kan anstå eller inte.

Men trots den massiva kritiken från fack- och vårdorganisationer har regeringen alltså inga tankar på att ta bort begreppet ur lagen.

– Vi hade ju önskat att Socialstyrelsen hade kunnat ge lite vägledning till personalen i den här frågan. Nu har Socialstyrelsen gjort bedömningen att de inte kan göra det. Vi kommer naturligtvis att ta ställning till hur vi ska gå vidare med frågan, men det är som sagt inte aktuellt att lyfta bort begreppet ”vård som inte kan anstå”, säger Sara S Johansson vid socialdepartementet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida