utredda fall

Inte okej att rekommendera kontakt med andar

En sjuksköterska inom den psykiatriska slutenvården kritiseras av Ivo sedan hon rekommenderat en patient att uppsöka ett medium.

20 december 2016

Det är patienten själv som gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Enligt patienten rekommenderades hon av en sjuksköterska att uppsöka ett medium för tröst och stöd. Patienten har också klagat på att sjuksköterskan inte tog ett ordinerat blodprov inför utskrivning och felaktigheter från vårdens sida när det gäller läkemedel.

Ivo har haft samtal med sjuksköterskan som har bekräftat att hon informerade patienten om möjligheten att uppsöka ett medium. Det var inte lämpligt, anser Ivo, som anser att det strider mot patientsäkerhetslagens krav på att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sjuksköterskan får också kritik för den missade provtagningen. Patientens klagomål när det gäller läkemedel och bemötande i övrigt lämnar Ivo utan åtgärd.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.27170/2016-14

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida