Inte personalens sak att stoppa gift mans nya relation på demensboende

Inte personalens sak att stoppa gift mans nya relation på demensboende
Det är inte personalens uppgift att förhindra dementa patienter från att träffa nya partners på boenden, detta även om patienten är gift. Det menar Socialstyrelens etiska råd efter att ha utrett ett aktuellt fall. Arkivbild: Colourbox

I ett ärende som inkommit till Socialstyrelsens etiska råd vill frun och barnen till en patient på ett demensboende att personalen ska sätta stopp för en relation som han har inlett med en annan boende. Men enligt rådet är det inte personalens uppgift att förhindra kontakten.

Sedan mannen flyttade till boendet har han och den kvinnliga patienten sökt varandras kontakt, bjudit in varandra till sina lägenheter och även pussats och kramats öppet. Relationen har upprört mannens fru och barn som nu kräver att personalen ska gå emellan och förbjuda de två att träffa varandra.

Familjen och frun hävdar att mannen aldrig skulle ha inlett relationen med den kvinnlige patienten om det inte vore för hans sjukdom.

Personalen, som nu vänt sig till Socialstyrelsens etiska råd med frågan, menar å sin sida att de två patienterna mår bra av varandras sällskap.  Därför anser man att det inte är deras uppgift att skilja de två åt, speciellt inte eftersom de båda utrycker en vilja av att ses. För att stötta fruns och mannens relation har man i stället försökt att bygga upp en positiv förväntning inför hennes besök. Personalen har också erbjudit frun stöd genom kommunens demenssjuksköterska, kurator och anhöriggrupp.

Efter att ha diskuterat saken och även gått igenom de juridiska aspekterna menar rådet att personalen ska ta hänsyn till de anhöriga, men bara så länge som deras synpunkter även gagnar mannen. Rådet säger vidare att personalens uppgift i första hand är att se till den dementa mannens behov och att man därför inte kan förhindra de två patienterna att träffas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida