Omtvistad slogan

Säters kommunslogan väcker anstöt

Säters kommunslogan väcker anstöt
Patent- och registreringsverket tycker att Säters kommunslogan är anstötlig.

I sex år har Säters kommun haft "Jag är tokig i Säter" som sin kommunslogan. Patent- och registreringsverket tycker att den är så anstötlig att de nu upphävt varumärkesregistreringen.

11 augusti 2016

”Säter är mest känt för sitt psykiatriska sjukhus. Märkets lydelse för otvivelaktigt tankarna till detta sjukhus”, skriver Patent- och registreringsverket, PRV, i sitt beslut.

Och vidare: ”Jag är tokig i Säter” ska enligt Säters kommun endast förmedla ett humoristiskt budskap. Detta sker dock på bekostnad av den grupp människor som drabbats av psykisk ohälsa och kan således uppfattas som kränkande av dessa”, skriver PRV som tycker att kommunens slogan är anstötlig.

Fortsätter använda den

PRV kan inte förbjuda kommunen att använda sin slogan, bara upphäva varusmärkesregistreringen. Och det är långt ifrån säkert att kommunen kommer att sluta använda den.

– Det här är så nytt och det är fortfarande semestertider, så vi har inte hunnit sitta ner och diskutera det. Men i dagsläget vet jag inget annat än att vi kommer att fortsätta använda den, säger Kjell Bergqvist som är näringslivsutvecklare i Säters kommun.

Det finns uppenbarligen de som ser er slogan som nedvärderande gentemot människor som lider av psykisk sjukdom. Hur ser du på det?

– Jag ser det snarare på ett motsatt sätt. När jag skickar en hälsning med den här sloganen talar jag om att jag är tokig i Säter. Skulle det bara stått ”Tokig i Säter” hade det fått en helt annan betydelse. Om jag som person har den här slogan på en tröja eller liknande så vill jag med det säga att jag är förtjust i Säter, säger han.

Enligt Kjell Bergqvist kontaktades såväl landstinget som olika patientorganisationer för att få deras synpunkter på texten i samband med att den togs fram. Som exempel nämner han Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, i Säter som ska ha sagt att den var ”kanon” eftersom den avdramatiserar begreppet psykisk ohälsa.

Tycker olika

På RSMH i Säter berättar en kvinna som vill vara anonym att någon av deras medlemmar säkert kan ha svarat så.

– Men vi har inte någon rak linje i den här frågan och har inte offentligt tagit ställning. Det finns de som tycker att den är bra, men det finns också de som tar väldigt illa vid sig och tycker att det är helt fel av kommunen att använda sig av den, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida