Kommuner vill garantera värdigt bemötande av äldre

Kommuner vill garantera värdigt bemötande av äldre
Äldre ska få mer att säga till om själva. Arkivbild: Colourbox

Åtta av tio kommuner är beredda att ge äldre garantier om att de ska få inflytande över den egna livssituationen och värdig vård.

12 juli 2011

Den 1 januari trädde nya bestämmelser i socialtjänstlagen i kraft. Sverige fick en nationell värdegrund för äldreomsorgen, fina ord under två paragrafer som beskyllts för att bara vara just fina ord.

Men nu tas ett första konkret steg mot att stärka de äldres rättigheter inom äldreomsorgen. I slutet av maj kom Socialstyrelsen med en vägledning som beskriver hur lokala värdighetsgarantier kan utformas. Detta är helt frivilligt för kommunerna att införa, men som morot betalas en ersättning ut till de kommuner som lovar att utforma garantier för en värdigare vård inom äldreomsorgen.

Majoriteten säger ja

Efter ansökningstidens slut kan Socialstyrelsen konstatera att så många som 233 av Sverige 290 kommuner sökt och beviljats ersättning och därmed lovat att skapa lokala värdighetsgarantier.

Eftersom det är upp till kommunerna själva att utforma garantierna kommer de att skilja sig åt mellan olika kommuner. Men syftet med garantierna är detsamma överallt, att ge enskilda individer mer inflytande över sin egen livssituation, trots att de är gamla och i behov av äldreomsorg.

Viktigt med tydlighet

Enligt Socialstyrelsen måste garantierna gå utanför det kommuninvånarna redan i dag har rätt till enligt socialtjänstlagens paragrafer om grundläggande rättigheter till omvårdnad. Garantierna måste också kommuniceras tydligt till de äldre och deras anhöriga och följas upp.

Vad det kan handla om är till exempel att de äldre garanteras samtal med uppföljning för att kunna komma med synpunkter på hur exempelvis hemtjänstens städning, matleverans eller bemötande fungerar och få den bättre anpassad efter egna önskemål.

Individanpassat schema

En annan form av garanti kan vara skriftliga överenskommelser om vid vilka tider vårdtagare ska få en viss hjälp, tider som utgår från den enskilde individens önskemål. Kanske är det viktigt för en person att alltid hinna lyssna klart på ett visst radioprogram innan kvällsmaten och för en annan att få frukost vid en viss tid.

Garantier kan också vara kopplade till ersättning. För att sätta press på sig själva och skapa trovärdighet i sin ambition att leva upp till utlovade garantier kan kommunerna utlova ekonomisk ersättning till äldre som inte fått den individuellt anpassade omsorg som de utlovats.

Längre fram kommer Socialstyrelsen att följa upp i vilken mån kommunerna infört värdegrundsgarantierna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida