Kontrakt för hälsa och helhet

I början av juli varje år är det dags för Almedalsveckan. Där möts politiker och beslutsfattare från hela Sverige.

I år, liksom förra året, höll Vårdförbundet till på en innergård i centrala Visby, som vi valt att kalla Vårdmötesplats Visby. Där arrangerade vi under veckan 33 olika seminarier och aktiviteter. Seminarierna behandlade allt ifrån samarbete mellan polis och psykiatri till säkerheten i vården. Varje dag inleddes med ett frukostsamtal med en representant för det parti som senare under dagen talade i Almedalen. Under samtalen diskuterades hur vården ser ut och borde se ut.

Samtalen var mycket givande och visade att våra idéer fått genomslag hos flera av partierna. Från Vårdförbundet framfördes vår vårdpolitik. Vi diskuterade de grundläggande principer som bör gälla vården. För att lyfta fram detta har Vårdförbundet en idé kring ett kontrakt, Kontrakt för hälsa och helhet. Kontraktet ska visa för vårdtagaren vad vårdens uppdrag är och vilka förväntningar och krav som kan ställas på vården. Medborgaren måste ha möjlighet att påverka och vara delaktig i vården. Samtalen med politikerna kan du ta del av på vår hemsida. Under veckan besökte hundratals personer våra seminarier och tog del av våra idéer kring vården.

Under veckan presenterade Vårdförbundet två rapporter. Undersökningen Eget företagande i vården visar att möjligheten att utveckla vården och personlig utveckling är fördelar Vårdförbundets medlemmar ser med att starta eget. Det är roligt att det finns ett stort intresse att bidra med sin kompetens och att även göra det som egen företagare. Vi ska nu intensifiera vårt arbete med att skapa bättre möjligheter för dem som vill starta eget. 

Rapporten Vem bestämmer i vården? visar att medborgare tycker att vårdpersonal och patient bör ha större inflytande över vården än idag. Hur vården styrs och av vem spelar stor roll för oss som yrkesutövare. Det krävs att fokus flyttas från ekonomistyrning till ett kunskapsorienterat styrsystem där vårdens olika kunskapsdiscipliner ingår.  En vård som utgår från individens behov kräver samverkan mellan vårdens yrkesgrupper som bidrar med sina respektive kunskapsområden. För att åstadkomma ett system som utgår från individen krävs genomgripande förändringar i dagens styrsystem. Första steget mot kunskapsstyrd vård är att se över uppföljningen av vårdens resultat. Utvecklingen av nationella riktlinjer, kvalitetskriterier och värdefaktorer är en viktig utgångspunkt i detta.

Rapporten visar att allmänheten har ett stort förtroende för oss som arbetar i vården och vill ge oss större möjligheter att påverka vårdens utformning och styrsystem. Om det blir verklighet skulle det vara ytterligare ett steg på vägen mot att använda hela vår kompetens och därmed bidra än mer till en god vård. Detta måste naturligtvis följas av att våra kunskaper värderas högre, vilket också ger resultat i plånboken.

Rapporterna finns att ta del av på www.vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida