remissvar

Kritik mot flera av förslagen i skönhetsutredningen

Kritik mot flera av förslagen i skönhetsutredningen
Vårdförbundet har flera kritiska synpunkter på den så kallade skönhetsutredningen. Arkivbild: Mostphotos

Tystnadsplikt, åldersgräns och vem som ska ha tillsyn över den nya lagen om kroppsbehandlingar är några av de saker som Vårdförbundet tar upp i sitt remissyttrande.

I slutet av förra året lade utredaren Eva Nilsson Bågenholm fram den så kallade skönhetsutredningen. En ny lag som gäller kroppsbehandlingar föreslogs för att reglera skönhetsbranschen.

Men från flera håll får utredningen kritik för att vara för tandlös. Enligt lagförslaget ska kroppsbehandlingar ses som konsumenttjänster och inte som hälso- och sjukvård. Det har fått flera remissinstanser, bland annat Vårdförbundet, att reagera.

Vårdförbundet anser att åtminstone de ingrepp som bara får utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som kirurgiska ingrepp och injektioner, ska omfattas av samma regelverk som gäller för hälso- och sjukvård.

En uppgift för Ivo

Vårdförbundet anser också att det är Ivo, och inte kommunerna som utredningen har föreslagit, som ska ge tillstånd och utöva tillsyn över skönhetsföretagen. Dessutom pekar man på vikten av att samma sekretess som gäller inom vården också ska gälla inom skönhetsbranschen. Något som utredaren inte alls har tagit upp.

Att förslaget heller inte innehåller någon åldersgräns för kroppsbehandlingar är Vårdförbundet starkt kritiskt till. Förbundet anser att det bör finnas en åldersgräns på 18 år, men att det ska finnas möjligheter till undantag och dispens i särskilda fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida