Kurs om värdegrund ger högskolepoäng

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen. Flera lärosäten ger den med början vårterminen 2012.

Utbildningen Att leda och arbeta efter den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen omfattar 7,5 högskolepoäng som läses på kvartsfart under cirka 20 veckor. Utgångspunkten är de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen om att omsorgen om äldre ska inriktas på att de gamla får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

— Syftet är att höja personalens kompetens och att värdegrundsfrågorna ska diskuteras utifrån de ställningstaganden som numera ingår i lagen, säger Susanna Wahlberg, utredare på Socialstyrelsen.

Utbildningen har tagits fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Den ges i sex regioner och arrangeras av fem lärosäten: Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Dalarna, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Tid för anmälan till kommande utbildningar publiceras på deras webbplatser.

Målgruppen är framför allt enhetschefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering.

— Egentligen omfattar värdegrundsparagrafen i socialtjänstlagen endast socialtjänstinsatserna, men vi anser att sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna har en nyckelfunktion inom äldreomsorgen. Eftersom de finns i teamen kring de äldre så berörs de också av den nationella värdegrunden, säger Susanna Wahlberg.

Socialstyrelsen har även lämnat förslag på en ledarskapsutbildning för enhetschefer inom äldreomsorgen. Utbildningen är tänkt att bland annat förmedla kunskap om innebörden av att utgå från de äldres behov och metoder för handledning, reflexion och coachning. Det finns emellertid ännu inga beslut om att genomföra den utbildningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida