Kvinnohälsa

Elina Oinas och Jutta Ahlbeck-Rehn (red)Kvinnor, kropp och hälsa304 sidorStudentlitteratur 2007www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-02828-6

29 februari 2008

En kvinnlig kollega närmar sig 60 och har blivit allt ilsknare – »hon är nog i klimakteriet«. Men orsaken kan
i stället vara en rörig omorganisation på arbetsplatsen, att äldre kvinnor ofta får ta på sig allt mer arbete eftersom de är så erfarna, eller att de helt enkelt vågar säga som det är.

Att fokusera på kontexten, i detta fall arbetsplatsen, i stället för på den individuella kroppen kan ge nya perspektiv, konstaterar doktoranden i kvinnovetenskap vid Åbo Akademi, Sari Charpentier. Hon är en av tolv forskare som bidragit med varsitt kapitel i boken Kvinnor, kropp och hälsa, som visar olika sätt att studera kvinnohälsa inom dagens feministiska forskning. Boken vänder sig främst till studerande, forskare och yrkesverksamma inom vårdvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska ämnen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida