LEX SARAH. Anonym anmälan ska bli möjlig

30 april 2009

För att öka antalet anmälningar om missförhållanden i vården förbereder social-departementet en lagändring så att lex Sarah-anmälningar ska kunna göras anonymt. Socialstyrelsen har flera exempel på anmälningar som har sopats under mattan och aldrig utretts, eller som har utretts av de personer som själva är inblandade.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är positiv till förslaget men påpekar att det måste bli klart uttalat vad anmälningarna ska innehålla. Att den som anmäler tydligt beskriver vad som har hänt.

Anmälningarna måste kunna följas upp och åtgärdas, konstaterar äldreminister Maria Larsson. Senast i höst hoppas hon kunna lägga en proposition om lagändringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida