Massivt vårdupprop för papperslösas rätt till vård

I ett gemensamt pressmeddelande uppmanar vårdens fack- och yrkesförbund i dag sina medlemmar att protestera och agera när människor nekas vård på grund av sin rättsliga status.

– Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle som vårt att inte erbjuda den här lilla gruppen människor vård och behandling, kommenterar Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Vårdförbundet är en av de 17 organisationerna bakom uppropet.  Bakgrunden är att så kallat papperslösa personer och vuxna asylsökande som håller sig undan efter beslut om av- eller utvisning har enligt svensk lagstiftning endast rätt till ”omedelbar” vård. Det innebär i praktiken oftast akutvård vid akutmottagning på sjukhus. Dessutom ska de själva stå för hela kostnaden för vården – en omöjlighet för de flesta.

Internationella konventioner

De 16 organisationerna konstaterar att bedömningar av vårdbehov ska utgå från patientens behov. Rättslig status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård.

Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att personalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut tandvård.

Undertecknarna av uppropet hänvisar både till sina egna yrkesetiska regler, deklarationer från sina internationella organisationer, FN:s barnkonvention, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Öppet brev förra året 

De internationella yrkesorganisationerna har i olika deklarationer betonat vårdpersonalens skyldighet att utan åtskillnad ge varje patient lämplig vård. Och i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter erkänner Sverige – som alla andra stater som skrivit på konventionen – alla människors rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.

Förra sommaren uppmanade organisationerna bakom rätten till vård-initiativet i ett öppet brev regeringen att ge utredningen om vård till gömda i uppdrag att utreda hur papperslösa ska få vård på lika villkor som övriga invånare.

– Nu har det gått ett år och det händer ingenting. Det är svagt och stämmer inte med regeringens linje i övrigt kring individers rättigheter och värdighet i vården, konstaterar Ingrid Frisk.

”Otillständigt och skämmigt”

Vårdförbundet var en av organisationerna bakom det öppna brevet och utredningen – som socialminister Göran Hägglund hade aviserat – har ännu inte kommit i gång. Kristdemokraterna har sedan länge lämnat ett förslag till utredningsdirektiv som har diskuterats inom regeringskansliet. Men medan folkpartiet och centern går med på förslaget spjärnar moderaterna emot. 

– Det är häpnadsväckande, ja rent av otillständigt och skämmigt att man inte kan få igång den här utredningen när så många andra utredningar och förslag på vårdområdet har presenterats, säger Ingrid Frisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida