När alla arbetar mot samma mål har värdegrundsarbetet lyckats

När alla arbetar mot samma mål har värdegrundsarbetet lyckats
För Eva Nilsson Bågenholm är värdegrund något som fångar verksamhetens innehåll. Foto: Maria Ejd

Almedalen 2015. Företag och organisationer som skapar en tydlig värdegrund för sin verksamhet får glada medarbetare och blir mer framgångsrika än andra.

Begreppet värdegrund är inte helt lättfångat. Det kan omfatta allt från ett glatt god morgon när man kommer till jobbet till vilka värderingar som styr verksamheten och därmed medarbetarna.

Det svårfångade har lett till rubriker som: ”Värdegrund är ett surrogat för verkliga förändringar”, och till åsikter som: ”Det riskerar att flumma till demokratin”.

Skapar framgång

Det privata idédrivna omsorgsföretaget Humana delade med sig av sina lärdomar om vad värdegrund är under Almedalsveckan. På deras seminarium berättade Marie Alani och Helena Timander, författare till boken Lycklig lönsamhet, att forskningen är entydig: arbetsgivare som har en tydlig värdegrund och håller sig till den är mer framgångsrika än andra.

– En anledning för företag och organisationer att skapa en värdegrund och aktivt jobba med sina värderingar är att det lönar sig. Det skapar trivsel när medarbetare kan säga: Jag jobbar i en verksamhet som stämmer med mina värderingar.

Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet och den förra regeringens äldresamordnare, är numera kvalitetsdirektör på Humana.

– För mig ska värdegrunden fånga verksamhetens innehåll och få medarbetare att arbeta mot samma mål. Men värdegrund kan också inrymma att man ser och bekräftar varandra som medarbetare.

Ledare skapar kulturen

Humana har identifierat fem förutsättningar för att en värdegrund ska kunna skapas och hållas levande. Den är första är ledarskapet. Ledningen ansvarar för att värderingarna hålls levande och för det krävs täta diskussioner där värdegrunden är ett tema – både på chefsforum och på möten med medarbetare.

– Cheferna ska också vara prestigelösa och lyssna på medarbetarna. De ska ge mandat så att beslut fattas så nära kunden eller brukaren som möjligt, de ska skapa en ”positiv felkultur” där man lär av misstagen och de ska hjälpa medarbetare att hitta glädjeämnen i en verksamhet som ibland är tung, sa Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana.

Den andra förutsättningen är storytelling. Med det menas att sprida de många fantastiska berättelser som finns i medarbetarnas arbetsvardag. Eva Nilsson Bågenholm gav ett exempel som handlar om vikten av bemötande:

”En demenssjuk man på ett boende hade ångest och var aggressiv. Personalen skaffade kunskap om beteendestörningar i BPSD-registret och tog sedan reda på mer om mannen. Det visade sig att han avskydde tidiga mornar och att han tyckte om att vara utomhus. Man lät honom vila på mornarna och sedan behövdes det inte längre tre personer för att få upp honom. Sedan införde man promenader och musikstunder, och successivt försvann beteendesymtomen.”

– Mannen, hans hustru och personalen – alla mådde bättre. Det tycker jag är ett exempel på att storytelling kan stärka ett budskap, sa Eva Nilsson Bågenholm.

Prata om värderingar

Värdegrundsledare som hjälper till att föra ut budskap är en tredje förutsättning. En fjärde är tid för reflektion. För att värdegrunden ska hållas levande är det nödvändigt att ha tid att prata om värderingar. Den femte förutsättningen är konkreta aktiviteter.

– Underskatta inte små händelser i vardagen, som ett glatt god morgon, eller trivselmornar där man tar med sig frukost. Se till att skapa forum för trivsel, sa Helena Pharmanson.

Författaren Marie Alani instämde.

– Vi har funnit att storytelling, feedback, reflektion och att fira även små framgångar är viktigast för att driva en positiv kultur på arbetsplatser.

Det finns två saker till som är nödvändiga: mod – att tacka nej till medarbetare eller till uppdrag som inte stämmer med de värderingar man värnar, och tålamod – en värdegrund är inget man snabbt snyter ur näsan.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida